อภิเชษฐ์ บุญมา


                                                                 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีธุรดิจิทัล

วิชา การออกแแบบสื่อ

งานที่ 1 โปสเตอร์จากโปรแกรม canvaงานที่ 2 ให้นักศึกษาจัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation

งานที่ 3 ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้าแทรกไฟล์จากyoutue

ความคิดเห็น